logo

Misyon - Vizyon - Değerlerimiz

Misyon

Hasta, hasta yakını, çalışanların ihtiyaç, beklenti, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurmak, yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışarak, kurumumuza başvuran hastalara ilk defada hızlı, açık, dürüst, güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Günümüz teknolojik imkanlarının tümünden faydalanıldığı, çağdaş bir altyapı ile kurumsal gelişimini sürdürebilen, personel dokusunun tam anlamıyla iyileştirildiği daha geniş kitlelere ulaşan huzurlu, konforlu bir ortamda, hastalarına hizmet veren diyaliz merkezi olmak.

Değerlerimiz

•Hasta/hasta yakını önceliğine önem vermek ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet etmek
•Çalışanların dayanışmasını ve motivasyonunu sağlamak
•Kaynakları etkin kullanmak
•Önyargısız yaklaşımı benimsemek
•Kalıcı güven oluşturmak
•Kalite standartlarını sağlamak, değişen koşullar ve ihtiyaç doğrultusunda iyileştirme sağlamak
•Sağlık sektöründeki gelişmelerin takibini sağlamak
•Ekip çalışması gücüne inanmak
•Sürdürebilir başarıyı ve kurum kültürünü korumak ve zenginleştirmek
•Hasta haklarını ve gizliliğini korumak
•Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmak
•Çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları güvenliği sorumluluğunu taşımak, riskleri en aza indirmek